Amazon EKS Anywhere na bare metal

Amazon EKS Anywhere na bare metal

30-ego czerwca tego roku Amazon udostępnił Elastic Kubernetes Service (EKS) Anywhere w wersji "bare metal" dzięki czemu klienci mogą zarządzać Kubernetes-em w swojej lokalnej infrastrukturze.
Amazon EKS Anywhere  umożliwia klientom zautomatyzowanie wszystkich etapów instalacji, od provisioningu sprzętu  po operacje na klastrze Kubernetes przy użyciu dołączonego zestawu narzędzi open source zbudowanego na Tinkerbell i Cluster API. Klienci mają wybór systemu operacyjnego -  mogą wybrać albo Bottlerocket (domyślnie) albo Ubuntu do uruchamiania swoich klastrów.

Amazon nie pobiera  żadnych opłat z góry ani opłat za korzystanie z Amazon EKS Anywhere ale klienci mogą  zakupić subskrypcje Amazon EKS Anywhere opcjonalnie, aby uzyskać całodobowe wsparcie ekspertów AWS dla komponentów klastra Amazon EKS Anywhere, a także wszystkich dołączonych narzędzi open source.