AWS Community Day 2024

AWS Community Day 2024

AWS Community Day to jednodniowe wydarzenie organizowane przez społeczność AWS dla społeczności. To okazja dla użytkowników AWS do spotkania się i uczenia od siebie, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz słuchania prezentacji ekspertów z branży. Udział w AWS Community Day jest bezpłatny.
Wydarzenie odbędzie się 11 Kwietnia 2024r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

WIęcej informaacji