AWS wprowadza opłaty za publiczną adresację IPv4

AWS wprowadza od 1 lutego 2024 opłaty za publiczne adresy IP (IPv4) w wysokości 0,005 USD za adres IP  za godzinę, niezależnie od tego, czy są one dołączone do usługi, czy nie.

AWS Free Tier dla EC2 będzie obejmowało 750 godzin korzystania z publicznych adresów IPv4 miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy. Dodatkowo nie będą  pobierane opłat za adresy IP, które zostaną przeniesione do AWS za pomocą Amazon BYOIP.

Już teraz raporty kosztów uwzględniają wykorzystanie publicznych adresów IPv4, a w przyszłym roku będzie można zobaczyć ich wykorzystanie i koszty z tym związane w AWS Cost Explorer.

Tym samym AWS dołącza do innych operatorów chmurowych (np. Google Cloud czy OVH) pobierających opłaty za publiczną adresację IPv4.